Bezúčelové půjčky – co jsou a jak je získat

Jak už název této formy úvěrování naznačuje, jedná se o půjčku, u které není zapotřebí předem, ale ani kdykoli jindy uvádět účel půjčky a už vůbec ne jej dokladovat. Účastník úvěrové smlouvy tak může získaný finanční obnos použít naprosto libovolně bez omezení.

Bezúčelové půjčky bývají také označovány jako půjčky neúčelové, aniž by to měnilo jejich podstatu. Opakem k nim pak jsou potom účelové půjčky.

Americké hypotéky

Za typického představitele bezúčelných půjček jsou považovány tzv. Americké hypotéky, které nesou tento název proto, že jsou velice oblíbenou formou úvěrování právě ve Spojených státech amerických. Nejedná se vlastně o nic jiného, než o půjčku na cokoliv, která ovšem musí být zajištěna určitou nemovitostí. Oproti klasickým spotřebitelským úvěrům nabízí daleko výhodnější úrokovou sazbu. Nevyžaduje nutnost zřízení životní pojištění ani nový bankovní účet. Máte možnost úvěr kdykoliv splatit a vyrovnat tak své závazky ještě před koncem hypoteční smlouvy, anebo nemovitost prodat – americká hypotéka vás nijak neomezuje.

Poskytovatelé bezúčelové půjčky
Poskytovatelem neúčelového úvěrování může být stejně tak bankovní sektor jako i sektor nebankovní.

Nevýhody bezúčelové půjčky

Oproti výhodě v podobě neúčelovosti však stojí vyšší úroková sazba a spolu s ní i RPSN, než jak je tomu v případě klasických bankovních půjček s předem vymezeným účelem, jelikož ty jsou pro úvěrového poskytovatele podstatně méně rizikové, takže banka nemá zapotřebí až tolik nadsazovat na úrocích. Úroková sazba u neúčelových úvěrů se pak v praxi pohybuje kolem 15% p. a.

Pokračování článku  Účelové půjčky - k čemu jsou dobré

Doklady pro vyřízení žádosti o bezúčelovou půjčku
Při žádosti o neúčelový úvěr musíte být schopni prokázat své finanční příjmy ze zaměstnání a případně také příjmy spolužadatelů, spoludlužníků a ručitel. K tomu bývají zpravidla vyžadovány následující níže uvedené doklady, ale může se to případ od případu lišit:

  • potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši čistého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce včetně potvrzení, že nejste ve zkušební lhůtě a není s vámi vedeno jednání o ukončení pracovního poměru,
  • výplatní pásky za poslední 3 měsíce potvrzené zaměstnavatelem (musí obsahovat razítko a podpis zaměstnavatele) – rozhodující je minimální měsíční příjem,
  • formulář „přiznání k dani z příjmu fyzických osob“,
  • prokázání minimálního měsíčního příjmu na bankovním účtu za poslední 3 měsíce, pokud z výpisu lze jednoznačně vyčíst původ platu (např. mzda, důchod, výživné, nájemné aj.),
  • doklad o přiznání důchodu.

Dále také musíte prokázat svou totožnost dvěma průkazy totožnosti, jako je občanský průkaz a spolu s ním ještě např. řidičský průkaz, rodný list, cestovní pas, průkaz pojištěnce nebo studijní index v případě studentů. Více informací o půjčkách naleznete v části Žádost o půjčku.

Poplatky spojené s bezúčelovou půjčkou

Poplatky, které jsou s většinou bezúčelných půjček neoddělitelně spjaty, lze rozdělit do dvou skupin. A sice na poplatky jednorázové, mezi něž se řadí náklady za posouzení a zpracování žádosti o úvěr a pak to jsou poplatky opakující se, do kterých spadá poplatek za vedení či správu úvěru.

Pokračování článku  Peníze do výplaty až 10 000 Kč od společnosti Ferratum

Některé banky ale vybírají poplatek již při samotném podání úvěrové žádosti, jehož výše je odvozena buď procentuálně od výše úvěru, nebo je pevně dána konkrétní částkou. Důležité na tom je, že tyto poplatky jsou nevratné a to platí i v případě, kdy je žádost zamítnuta. Jiné banky si zase naopak tento poplatek nárokují až po schválení úvěru a jiné pro změnu nepožadují poplatek za vedení a správu úvěrového účtu. Je to velice individuální.

Vyplacení bezúčelové půjčky

Požadované finanční prostředky jsou po schválení a přijetí úvěrové smlouvy (neúčelové půjčky) vyplaceny klientovi buď v hotovosti, nebo je banka bezhotovostně převede na klientem zadaný peněžní účet. Ale pozor na konkrétní případy, jelikož někdy se můžeme setkat s tím, že poskytnutí úvěru je vázáno na vedení účtu v bance, takže si jej takový klient musí založit, pokud jej již nemá. Na druhou stranu to ale může celou transakci urychlit, neboť banky nabízejí tzv. předschválené úvěry, které vyřídíte prostřednictvím počítače s připojením na internet a u kterých nemusíte dokládat příjmy.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *