Co je uhlíková stopa společnosti a jak ji vypočítat

Uhlíková stopa společnosti je prvním stavebním kamenem jakékoli strategie udržitelnosti. Ve své podstatě je to souhrn emisí vyprodukovaných firmou a jejími aktivitami za určitý časový úsek, nejčastěji kalendářní rok a převedený na ekvivalent CO2.

Uhlíkovou stopu lze také chápat jako nepřímý ukazatel spotřeby energií, výrobků a služeb.

Uhlíková stopa společnosti může poskytnout počáteční posouzení klimatických rizik a příležitostí tím, že identifikuje hotspoty emisí v celém hodnotovém řetězci společnosti. Firmy po celém světě měří a reportují svoji uhlíkovou stopu a využívají ji také k informování o svých akcích a strategiích udržitelnosti.

Jak začít s uhlíkovou stopou společnosti?

Pokud jste jako firma na začátku své cesty k vykazování a výpočtu uhlíkové stopy, pravděpodobně máte mnoho otázek, jak tento proces zahájit.

Aby bylo možné vypočítat úplnou a přesnou podnikovou stopu, je třeba shromáždit data z různých zdrojů, včetně cestování, logistiky a operací. Nejprve budete muset pochopit, co přesně je třeba zahrnout, a nastavit hranice své stopy. Měření by měla zahrnovat 100 % přímých emisí SCOPE 1 a nepřímých emisí SCOPE 2 z vašich vlastních provozů plus všechny podstatné emise ze SCOPU 3, které jsou nepřímými emisemi z činností mimo vlastní provoz organizace (dodavatelský řetězec, nakoupené služby a produkty, emisní stopa zaměstnanců). Sběr údajů o emisích v rámci SCOPU 3 je obvykle náročnější, ale emise z rozsahu 3 jsou důležité, protože často tvoří nejvýznamnější část uhlíkové stopy společnosti – někdy až 90 %. Příklady emisí ze SCOPU 3 zahrnují služební cesty, dojíždění zaměstnanců nebo emise vznikající při používání prodávaných produktů.

Pokračování článku  Pořiďte softwarové licence pro firmy i domácnosti za nejlepší ceny

Jaké informace potřebuji k výpočtu?

Základní údaje požadované pro výpočet uhlíkové stopy například zahrnují:

  • Spotřeby energií, plynu a vody – tyto informace obvykle uchovávají facility týmy, ale finanční oddělení k nim bude mít také přístup prostřednictvím faktur.
  • Služební cesty – zahrnují cesty zaměstnanců a dojíždění. Informace o cestování letadlem lze získat od vaší cestovní kanceláře nebo týmu odpovědného za rezervaci cest, zatímco dojíždění zaměstnanců lze vypočítat prostřednictvím průzkumu mezi zaměstnanci.
  • Nakupované produkty a služby.
  • Spotřeba paliv ve vašem vozovém parku.

Jak vypočítám svou stopu?

Dále budete muset vybrat vhodný emisní faktor pro každý zdroj emisí, abyste mohli vypočítat tuny emitovaného CO2 (tCO2e). V konečném důsledku je každá organizace jiná, a proto má různé zdroje emisí, které jsou pro ni nejvíce relevantní. Spotřeba energie malé kancelářské společnosti může být například zastíněna jejími služebními cestami.

Nyní, když máte svá data, budete muset vybrat metodologii pro vaši stopu, která je pro vaši organizaci a vaše ambice nejrelevantnější.

Jaké nástroje mi mohou pomoci k výpočtu?

Co se týče nástroje na výpočet uhlíkové stopy společnosti, můžete zvolit jednoduché tabulky v excelu nebo pokud jste komplexní organizace můžete přejít na softwarové cloud řešení. Rozhodnutí, které uděláte, bude záviset na datech, která jste shromáždili, vašem rozpočtu, ale také na tom, co plánujete se zjištěnými závěry udělat.

Pokračování článku  Profesní školení, BOZP a jim podobné – jak zajistit, aby se jich zúčastnili opravdu všichni zaměstnanci?

Výpočtem uhlíkové stopy mohou podniky identifikovat nejlepší strategický přístup ke snižování emisí a stanovení konkrétních cílů. Ty vás dále mohou nastartovat k přechodu na uhlíkovou neutralitu a připraví vás na požadavky, které nové celospolečenské a legislativní prostředí přinesou.

Zajímá-li vás výpočet uhlíkové stopy, kontaktujte nás. Poradenská firma Sustainables s Vámi tuto problematiku ráda prodiskutuje a případně připraví návrh projektu ať už v oblasti měření uhlíkové stopy či strategií udržitelnosti.

One comment

  1. Dobrý den,

    v návaznosti na požadavek zákazníka který, požaduje vyhodnocení emisní zátěže CO2 napříč celou platformou a v celém dodavatelském řetězci, bychom vás požádali o cenovou nabídku.

    Předem děkuji za rychlou odpověď.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *