Co nabízí Česká národní banka?

Česká národní banka, známá také pod zkratkou ČNB, je centrální banka České republiky. Současně představuje výkonný orgán, který střeží tuzemský finanční trh. Má na svědomí finanční stabilitu státu a stará se o zajištěnou funkčnost finančního systému v ČR. Veškeré kompetence jsou stanoveny zákonem. Co může a co nemůže Česká národní banka provádět? Jaké jsou její cíle a činnosti?

Česká národní banka hospodaří svým vlastním majetkem samostatně. Jejím úkolem je pomáhat hospodářské politice vlády. Stanovuje také měnovou politiku, emituje bankovky a mince, reguluje peněžní oběh, platební styk a dohlíží nad ostatními bankami a institucemi působící v oblasti pojišťovnictví. Všechny činnosti ČNB provádí v souladu s právními předpisy.

Úkoly České národní banky

  • měnová politika
  • dohled nad finančním trhem
  • emise oběživa a peněžní oběh
  • devizová činnost
  • platební styk a zúčtování bank
  • banka státu

Česká národní banka dohlíží na měnovou politiku

Hlavním cílem ČN je zajistit cenovou stabilitu České republiky. Tohoto cíle dosahuje převraty v nastavení měnových podmínek. Používá různé nástroje – zejména úrokové sazby. V rámci měnové politiky se ČNB zaměřuje na cílování inflace v ČR a na měnověpolitické nástroje.

Pokračování článku  Co je P2P půjčka?

Nejvyšším řídícím orgánem je Bankovní rada ČNB, která měnovou politiku určuje. Dále pracuje s nástroji pro uskutečňování měnové politiky a rozhoduje o nezbytných opatřeních na finančním trhu.

Na oficiálních stránkách České národní banky můžete zhlédnout kurzy, které vyhlašuje, základní sazby, míru inflace a různé novinky z finančního světa.

Expozice Lidé a peníze

„Česká národní banka zve veřejnost k návštěvě stálé expozice “Lidé a peníze”. Výstava je umístěna v bývalých prostorách trezoru v hlavní budově ČNB Na Příkopě 28 v Praze 1:“

Tuto unikátní expozici navštívilo již více než 200 000 návštěvníků. Tato expozice je připravena pro veřejnost v moderních prostorech bývalého trezoru. V rámci prohlídky se seznámíte s historií vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům a čipům. Také vám bude představen vývoj měny a financí v tuzemsku. A v neposlední řadě na vás čekají unikátní exponáty a platidla, padělky a ukázky ochrany peněz.

Já jsem ČNB navštívila před několika lety v rámci exkurze se školou. Bylo to velmi zajímavé a přínosné. Průvodce nás seznámil s funkcemi ČNB a mohli jsme si prohlédnout vitríny, které skrývaly spoustu zajímavostí – od starých mincí až po padělky. Také jsem se dozvěděla, jaké jsou ochranné prvky bankovek. A poté jsme mohli přisednout k multimediálním počítačům a udělat si různé testy. Byla to velmi zajímavá zkušenost a určitě doporučuji, abyste alespoň jednou tuto expozici navštívili.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *