Jak darovat peníze?

Dát druhému několik tisíc darem se může zdát bohulibým činem. Stát si však z vašeho dobrovolného a dobrosrdečného činu kousek ukrojí a v podobě darovací daně tuto částku připíše do státní pokladny. Obdarovaný tak dostane méně a dárce si svůj dar bude moct odečíst z daní. Je to však vždycky pravda? Musí se z každého peněžitého daru odvádět daň a je možné si každý peněžitý dar odečíst z daní? Jak darovat peníze, aby bylo vše v pořádku?

Darovat, či nedarovat

Množství lidí se ptá, zdali má vůbec cenu někomu darovat větší obnos peněz, když stát tuto částku ještě zdaní o nemalé procento. Vždy však záleží na tom, jakou částku darujete a také komu ji darujete.

Jak darovat peníze do příbuzenské skupiny

V první řadě záleží na tom, komu svůj dar dáváte. U darování rozlišujeme tři skupiny. Skupina I. zahrnuje příbuzné v přímé linii (děti, rodiče, prarodiče a manželé). Skupina II. zahrnuje příbuzné v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety), dále manželé dětí a rodičů a osoby žijící ve společné domácnosti více jak 1 rok. Skupina III. zahrnuje fyzické osoby bez příbuzenského vztahu a osoby právnické. Od darovací daně jsou oproštěny dary v prvních dvou skupinách, kdežto třetí skupina dani podléhá.

Pokud však ve třetí skupině darujete částku do 20 000 Kč (hodnota daru za 1 rok nepřevyšuje 20 000 Kč), nebude se váš dar danit. Darovací dani podléhají až částky přesahující 20 000 Kč. Sazba daně je poté závislá na velikosti daru. Například dary do 1 000 000 Kč se daní 7 % z celkové hodnoty daru. Se stoupající hodnotou daru se daň navyšuje, například u 5 000 000 musíte zdanit 160 000 Kč a 12 % ze základu.

Pokračování článku  Soukromá půjčka na směnku ihned – vyplatí se, nebo ne?

Jak si o dar snížit základ daně z příjmů

Pokud si chcete dar odečíst z daně, měli byste jako fyzická osoba darovat více jak 1 000 Kč a jako právnická osoba nejméně 2 000 Kč. Dar však může činit jen hodnotu 10 % ze základu vaší daně. O nadlimitní dar si daně nesnížíte. Výhodou bude, pokud si při darování sepíšete darovací smlouvu. Všechny dary však odečíst nejdou, pro odečet potřebujete znát zákonem vymezený okruh osob. Odečet však můžete uplatnit pouze za daný rok (za rok 2014 všechny dary předané a zaslané v průběhu tohoto roku).

Pokud jste osobou podnikající, pak si svoje dobročinné dary můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání. Pokud jste však zaměstnancem a chcete uplatnit svůj dar jako odpočet z daní, pak informujte svého zaměstnavatele nebo mzdovou účtárnu. Nejpozději do poloviny února následujícího roku po předání daru dodejte účtárně potvrzení o poskytnutí daru či darovací smlouvu. Vaše březnová výplata by měla dosahovat vyšší částky.

Darovat byste však měli hlavně kvůli obdarovávanému a za účelem pomoci, nikoliv však za účelem pomoci sobě samému. Veškeré informace o darování a odečtu daru ze zákona najdete v Zákoně o daních z příjmů (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8).

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *